EndeavorCR
Producent:
Natus Neurology Inc./Nicolet Biomedical Inc., USA
Dostępne wersje:
• przenośna (bazuje na notebooku) lub
• stacjonarna (bazuje na komputerze desktop) zintegrowanej na dedykowanej platformie jezdnej i z
dodatkowym izolowanym transformatorem separującym.
Opis ogólny:
Rejestracja sygnałów odbywa się przy pomocy 16- kanałowych wzmacniaczy, które można doposażyć o
dodatkowe głowice/moduły, umożliwiające odbiór sygnałów z 44/45 punktów (sterowanie rejestracją
programowe).
Dostępna jest stymulacja akustyczna, wzrokowa przy pomocy gogli oraz elektryczna (4 kanały
wysokonapięciowe + 1 kanał niskonapięciowy).
W celu otrzymania pełnej oferty oraz innych szczegółów, prosimy o kontakt!
© 2015. POL EMS Agencja Przedstawicielstwo. Wszystkie prawa zastrzeżone
Aparat EndeavorCR bazuje na systemie operacyjnym Windows7 i umożliwia rejestrację / monitorowanie śródoperacyjne sygnałów EMG, EEG i potencjałów wywołanych (EP).