Espion Profile
W pełni profesjonalny, modularny system elektrofizjologiczny. Pozwala na wykonanie testów zgodnych ze standardami ISCEV oraz tych dotychczas dostępnych jedynie przy użyciu wysokospecjalistycznej aparatury badawczej.
Producent:
Diagnosys LLC
Opis ogólny i podstawowe
funkcje:
· nowoczesne wzornictwo
· najbardziej zaawansowany wzmacniacz dostępny na rynku o rozdzielczości 32 bit
· zawansowany system akwizycyjny, bazujący na DSP, pracujący w czasie rzeczywistym
· 5 kanałowe,  zintegrowane, w pełni kontrolowane przez komputer, izolowane wzmacniacze
różnicowe, filtry górno- i dolnoprzepustowe, wejście typu DC; pomiar impedancji
· trwała obudowa
· możliwe rozmaite konfiguracje komputerów PC
· opcjonalna sterowanie bezprzewodowe
· 2 wejścia typu  TTL i wyjście BNC
· LED sygnalizujące zasilanie i status pracy
· port USB
· bezpośrednie połączenie z generatorem typu pattern
· izolowane wyjście typu  auxiliary
Oprogramowanie:
· zawiera standardowe protokoły testów zgodne ze standardami ISCEV; możliwość kreowania
własnych protokołów badań
· dostępne protokoły badań dla zwierząt
· baza danych w standardzie SQL
· system zarządzania danymi pacjentów bazujący na SQL
· zintegrowany Microsoft Office™ do szybkiej  generacji  raportów
Dostępne moduły:
ColorDome - Red Profile
Stymulator typu Ganzfeld przeznaczony do najbardziej zaawansowanych testów ERG.
Działanie zgodne ze standardem ISCEV, stymulator wyposażony w diody LED oraz lampę ksenonową.
Kompaktowy, elastyczny, łatwy w użyciu.

ColorBurst
ColorBurst jest stymulatorem typu mini-Ganzfeld przeznaczonym do współpracy z systemem Espion.
Umożliwia stymulację jednego oka.  Zarówno kolor jak i natężenie światła są kontrolowane w czasie
rzeczywistym.
ColorBurst spełnia standardy ISCEV. Istnieje możliwość kombinowania 2 stymulatorów ColorBursts do
jednoczesnej stymulacji obuocznej (po dołączeniu dual controller box).

Pattern Stimulator
Pattern Stimulator do monochromatycznej i kolorowej stymulacji VEP i PERG. Wzór bodźca, wielkość,
częstotliwość, kontrast i kolor kontrolowane i korygowane są komputerowo.
Diagnosys oferuje 2 stymulatory typu pattern: PSG przeznaczony do zastosowań klinicznych oraz FSG do
zastosowań naukowych. Oba stymulatory spełniają wymogi ISCEV.

Multifocal Stimulator - Blue Profile
Multifocal Stimulator to zaawansowany stymulator do stymulacji wieloogniskowej. Zaprojektowany, aby
umożliwić świetnej jakości kliniczne testy diagnostyczne. Pozwala na badanie obydwu gałek ocznych
jednocześnie oraz wyróżnia się bardzo szerokim polem stymulacji (90 stopni)

Envoy Mini - Stymulator Typu Pattern
Envoy Mini - zaprojektowany do wykonywania badań PERG oraz pVEP za pomocą miniaturowego
monitora OLED, który gwarantuje niespotykaną powtarzalność. W pełni zgodny z normą ISCEV.
Zastosowania:
elektrofizjologia wzroku
© POL EMS Agencja Przedstawicielstwo. Wszystkie prawa zastrzeżone
W celu otrzymania pełnej oferty oraz innych szczegółów, prosimy o kontakt!