MEB 9600
System pomiarowy Neuropack MEB-9600 służy do prowadzenia badań
elektromiograficznych (EMG), rejestracji potencjałów wywołanych (EP)
elektrycznych, słuchowych i wizualnych oraz do badań przewodnictwa nerwowego
w warunkach klinicznych
Producent:
Nihon Kohden, Japonia
Zakres wykonywanych
badań:
• EMG, przewodnictwo/elektroneurografia, MUP, trigger EMG, interference, elektromiografia ilościowa
(QEMG), elektromiografia pojedynczego włókna i Makro EMG, muscle summary, oprogramowanie do
odtwarzania zapisu EMG
• EP - wszystkie potencjały wywołane (AEP, VEP, SEP, P300, MMN, etc);
• Badania przewodnictwa nerwowego (NCS) - przewodnictwo nerwów ruchowych (MNCS) i czuciowych (SNCS),
stymulacja powtarzana, fala F / H-Reflex / Blink Reflex
• Badania autonomicznego układu nerwowego
• IOM - specjalistyczny program do monitorowania śródoperacyjnego;
Opis ogólny:
• Architektura systemu: stacjonarny lub przenośny
• System operacyjny: Windows 10
• Liczba kanałów wzmacniaczy: 2,4;
• Stymulatory: prądowy, akustyczny, wzrokowy
• Baza Polaris.one - ułatwia zarządzanie danymi i planowaniem badań
Zastosowania:
neurologia, neurochirurgia, sala operacyjna, intensywny nadzór
© POL EMS Agencja Przedstawicielstwo. Wszystkie prawa zastrzeżone
W celu otrzymania pełnej oferty oraz innych szczegółów, prosimy o kontakt!