NEURONAWIGACJA
W ofercie posiadamy kompletny system do neuronawigacji podczas przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) umożliwiający odwzorowywanie funkcji ruchowych oraz wysokiej jakości aparat do przestrzennego (cyfrowego) mapowania położenia elektrod.
System do digitalizacji i wizualizacji położenia
elektrod: xensorTM
 
System do neuronawigacji: visorTM
Wprowadza nowe podejście do przestrzennego (3D) cyfrowego
mapowania elektrod w badaniach klinicznych i kognitywnych.
System wykrywa położenia elektrod, a następnie cyfrowo
zapisuje, przechowuje i wizualizuje te położenia.
 
System visor2™ stanowi kompletne rozwiązanie do nawigacji
rTMS, mapowania funkcjonalnego oraz EEG/EMG!
Jest wiodącym rozwiązaniem pod względem precyzji i
wiarygodności w nawigacji rTMS. Stworzony dla zachowania
najwyższej jakości w badaniach oraz procedurach klinicznych.
Wykorzystuje dokładne procedury cyfryzacji, tworząc
trójwymiarowy obraz przestrzeni czaszkowej o łatwej
nawigacji, umożliwiający namierzanie stymulacji oraz
odwzorowywanie i analizę czynności mózgu. Wizualizacja w
czasie rzeczywistym położenia cewki i siły indukcji
magnetycznej zapewnia maksymalną dokładność. Funkcja
archiwizacji danych z sesji stymulacji umożliwia łatwą
optymalizację, analizę i powtarzanie wcześniejszych zabiegów
z najwyższym poziomem pewności.
Zapraszamy na stronę poświęconą wyrobom firmy ANTneuro!
© POL EMS Agencja Przedstawicielstwo. Wszystkie prawa zastrzeżone