Nicolet EDX Viking
WYSIWYG Web Builder
Producent:
Natus Neurology Inc./Nicolet Biomedical Inc., USA
Zakres wykonywanych
badań:
EMG, przewodnictwo/elektroneurografia, dekrement, fala F, fala H, Blink Reflex, rejestracja czynności
spontanicznej EMG, rejestracja o zadanych warunkach (triggered) z możliwością uśredniania i analizy off-
line, automatyczna analiza ilościowa EMG, SFEMG, etc;
EP - wszystkie potencjały wywołane (AEP, VEP, SEP, P300, MMN, etc);
MMP - multimodalne potencjały wywołane + makro EMG + Sympathetic Skin Response + Heartrate
Variation + Jerk, etc;
IOM - specjalistyczny program do monitorowania śródoperacyjnego;
Opis ogólny:
Architektura systemu: stacjonarny lub przenośny
System operacyjny: Windows 10
Liczba kanałów wzmacniaczy: 2 do 10; dla IOM dodatkowe głowice 16 lub 32 - kanałowe
Stymulatory: prądowy, akustyczny, wzrokowy + możliwość podłączenia stymulatorów zewnętrznych (np.
magnetycznego)
Oprogramowanie wspomagające:
program do generecji raportów bazujący na MS Word, umożliwiający tworzenie własnych wzorców i formy
graficznej generowanych raportów z badania;
program administracyjny NicVue, zawierający bazę danych.
Zastosowania:
neurologia, neurochirurgia, sala operacyjna, intensywny nadzór
Aparat z najwyższej półki do badań podstawowych oraz zaawansowanych EMG, EP, IOM;
idealna jakość sygnału i odpowiedzi dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii.
© POL EMS Agencja Przedstawicielstwo. Wszystkie prawa zastrzeżone
W celu otrzymania pełnej oferty oraz innych szczegółów, prosimy o kontakt!