POSTUROGRAFIA
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą systemów NeuroCom. Zapewniają one obiektywne metody pomiaru kluczowych parametrów określających równowagę oraz mobilność pacjenta. Część aparatów dostarcza dodatkowo protokoły rehabilitacji z użyciem wizualnego biofeedback'u.
• Basic Balance Master (Obiektywna ocena i rehabilitacja  przedsionkowej i dowolnej motorycznej kontroli równowagi)

więcej informacji...

• Balance Master
(Obiektywna ocena i rehabilitacja  przedsionkowej i dowolnej motorycznej  kontroli równowagi oraz aktywności dnia codziennego.)

więcej informacji...

• SMART Balance Master (Obiektywna ocena i rehabilitacja pacjentów cierpiących na zaburzenia równowagi i mobilności na podłożach stabilnych i niestabilnych wraz z dynamicznym otoczeniem wizualnym.)

więcej informacji...


• EquiTest (Skomputeryzowana dynamiczna  posturografia (Computerized Dynamic Posturography (CDP)). Obiektywna ocena pacjentów cierpiących na zaburzenia równowagi i mobilności na podłożach stabilnych i niestabilnych wraz z dynamicznym otoczeniem wizualnym. Systematyczne badanie efektywności oddziaływania bodźców wizualnych, przedsionkowych i somatosensorycznych na równowagę oraz czasu, mocy i koordynacji automatycznych ruchów posturalnych.)

więcej informacji...

• SMART EquiTest (Skomputeryzowana dynamiczna  posturografia (Computerized Dynamic Posturography (CDP)). Obiektywna ocena i rehabilitacja pacjentów cierpiących na zaburzenia równowagi i mobilności na podłożach stabilnych i niestabilnych wraz z dynamicznym otoczeniem wizualnym. Systematyczne badanie efektywności oddziaływania bodźców wizualnych, przedsionkowych i somatosensorycznych na równowagę oraz czasu, mocy i koordynacji automatycznych ruchów posturalnych.

więcej informacji...


• VSR Sport (Zaprojektowany przez firmę NeuroCom specjalnie dla rynku sportowego. Jest przenośnym i łatwym w obsłudze urządzeniem przeznaczonym dla trenerów, lekarzy sportowych oraz innych specjalistów medycyny sportu. Badania wykonane przy pomocy VSR Sport pozwalają na podjęcie obiektywnej decyzji kiedy sportowiec może bezpiecznie wrócić do treningów po łagodnym urazie mózgu. Jest to szczególnie ważne w dziedzinach sportu,  w których kładziony jest duży nacisk na szybki powrót zawodnika do gry.)

więcej inormacji...

• Equitest System badań klinicznych CRS™ ((Clinical Research System) Systemy te łączą wydajność kliniczną systemów EquiTest i SMART EquiTest firmy NeuroCom do dynamicznych badań postawy z możliwościami rejestracyjnymi płyty sił Dual Top firmy AMTI z oprogramowaniem do testów dynamicznych firmy NeuroCom sprawdzonym w zaawansowanych badaniach posturograficznych w chodzie i równowagi w laboratoriach na całym świecie. Systemy badań klinicznych są źródłem obiektywnych informacji o funkcji kontroli równowagi (doznaniach czuciowych oraz reakcjach świadomych i odruchowych) u badanych, umożliwiają definiowanie złożonych badań czuciowych i motorycznych odtwarzających warunki rzeczywiste i zapewniają pełny dostęp do szczegółowych danych o reakcjach na siły (w osiach X, Y i Z) podczas prób utrzymania równowagi.)

więcej informacji...

• InVision
(Ocena umiejętności zachowania ostrości wzrokowej i stabilnej fiksacji podczas wykonywania aktywnych ruchów głową.)

więcej informacji...
Zapraszamy na stronę poświęconą wyrobom firmy NeuroCom!
© 2015. POL EMS Agencja Przedstawicielstwo. Wszystkie prawa zastrzeżone