QST (ANALIZATORY NEUROSENSORYCZNE)

Dzięki współpracy z renomowaną firmą Medoc, posiadamy bardzo szeroki asortyment stymulatorów neurosensorycznych oraz urządzeń do diagnostyki neurosensorycznej. Ponadto możemy zaproponować wyroby do obiektywnej oceny wywołanych potencjałów bólowych.
Analizatory wykorzystujące temperaturę
 
Analizatory wykorzystujące wibracje lub ciśnienie
W ofercie posiadamy cztery analizatory neurosensoryczne,
których działanie opiera się na stymulacji pacjenta termodą o
zadanej temperaturze.

Analizator neurosensoryczny Q-Sense (przenośny i łatwy
w obsłudze aparat do wczesnej diagnostyki neuropatii
cukrzycowych oraz innych neuropatii nerwów obwodowych.
Może znaleźć zastosowanie zarówno w badaniach klinicznych
jak i testach farmakologicznych oraz w monitorowaniu
postępów leczenia.
Aparat pozwala na pomiar ilościowy progów odczuwania ciepła i
zimna oraz progu bólu wywołanego ciepłem.

Analizator neurosensoryczny TSA-II - dostępny do końca
roku 2019! (przeznaczony do oceny ilościowej niewielkich
dysfunkcji włókien nerwowych o małych średnicach. Jego
działanie polega na pomiarze wartości progowych odczuwania
ciepła, zimna, czy bólu wywołanego wysoką lub niską
temperaturą.
Opcjonalnie możliwe jest połączenie z wibracyjnym
analizatorem sensorycznym VSA-3000, co umożliwia
przeprowadzenie ilościowej oceny poważniejszych dysfunkcji
włókien nerwowych o większych średnicach. Połączone ze sobą
badania są bardziej kompleksowe. W schorzeniach nerwów
obwodowych progi odczuwania temperatury i drgań odbiegają
od normalnych wartości. Dzięki temu metoda termiczna i
metoda wibracyjna umożliwiają wcześniejsze wykrycie
zapotrzebowania na interwencję medyczną, niż inne istniejące
narzędzia i techniki diagnostyczne.)

Analizator neurosensoryczny TSA 2 -
najnowsze osiągnięcie w stymulacji termicznej
(TSA 2 to skomputeryzowane urządzenie przeznaczone do
oceny ilościowej niewielkich dysfunkcji włókien nerwowych o
małych średnicach. Jego działanie polega na pomiarze wartości
progowych odczuwania ciepła, zimna, czy bólu wywołanego
wysoką lub niską temperaturą. W schorzeniach nerwów
obwodowych progi odczuwania temperatury od normalnych
wartości. Dzięki temu metoda termiczna umożliwia
wcześniejsze wykrycie zapotrzebowania na interwencję
medyczną, niż inne istniejące narzędzia i techniki
diagnostyczne.)

System oceny bólu i czucia Pathway (wprowadza nową
rewolucyjną technologię i możliwości w dziedzinie
zaawansowanych stymulatorów oraz systemów do obiektywnej
oceny wywołanych potencjałów bólowych. Urządzenie ma
budowę modułową co pozwala na dostosowanie do
indywidualnych potrzeb.
Systemy Pathway oferowane są w trzech wersjach:
Model CHEPS - stymulator termiczny potencjałów wywołanych
Model ATS - zaawansowany stymulator termiczny
Model łączony - CHEPS + ATS.)

Conditioned Pain Modulation (CPM) (aparat oparty na
metodzie laboratoryjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych
zdolności do hamowania bólu.
Wyniki uzyskane za pomocą CPM pozwalają na dobranie
optymalnej terapii bólu dla konkretnego pacjenta oraz  na
wskazanie pacjentów z grupy wysokiego ryzyka zachorowania
na ból pooperacyjny.)
więcej informacji...
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą analizatorów
neurosensorycznych, których działanie opiera się na stymulacji
pacjenta wibracjami lub ciśnieniem.

VSA-3000 Sensoryczny Analizator Wibracyjny
(wykorzystywany do szybkiego przesiewu, wczesnego
wykrywania oraz długofalowej oceny dysfunkcji sensorycznych
związanych z chorobą i wykonywanym zawodem. Określa progi
czucia wibracji, które wykorzystywane są do oceny nerwów
obwodowych i szlaków somatosensorycznych. Ilościowa ocena
funkcji dużych włókien sensorycznych A-beta może być
realizowana przy pomocy samodzielnego modułu VSA lub w
połączeniu z TSA-II.)

Skomputeryzowany algometr ciśnieniowy AlgoMed
(pierwszy skomputeryzowany aparat oferujący wizualną oraz
dźwiękową informację, w czasie rzeczywistym, służącą do
kontroli i monitorowania przyłożonego ciśnienia.
Algometry są przeznaczone do określenia poziomu czucia przez
pomiar przyłożonego ciśnienia oraz do ustalenia wrażliwości na
ból poprzez badanie tolerancji bólu. Aparaty te są wiarygodnym
narzędziem, pozwalającym na pomiar bólu mięśni, stawów,
ścięgien i więzadeł.)
Zapraszamy na stronę poświęconą wyrobom firmy MEDOC!
© 2015. POL EMS Agencja Przedstawicielstwo. Wszystkie prawa zastrzeżone