eegoTMmylab
© POL EMS Agencja Przedstawicielstwo. Wszystkie prawa zastrzeżone
eegoTMmylab został zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających
użytkowników. Dzięki częstotliwości próbkowania 16 kHz zapewnia najwyższą rozdzielczość danych
i wiarygodne wyniki. Zatwierdzone klinicznie i łatwe w użyciu rozwiązanie do badań EEG oferuje
dużą elastyczność i pełną kontrolę nad ustawieniami eksperymentalnymi. Dzięki integracji z EOG,
EKG, EMG, nagrywaniu wideo online oraz wsparciu dla czujników fizjologicznych (oddychania,
temperatury, przewodności skóry, przyspieszenia) ten multimodalny system jest najlepszym
rozwiązaniem dla różnorodnych badań. Jest idealnym wyborem dla określania korelacji
psychofizjologicznych procesów umysłowych oraz leżących u ich podstaw mechanizmów
poznawczych i zachowania. Dzięki technologii aktywnego ekranowania rejestrowane dane są
chronione przed wpływem artefaktów zewnętrznych, takich jak zakłócenia sieciowe, ruchy kabli
oraz wpływ otoczenia.
Producent:
 
eemagine Medical Imaging Solutions GmbH, ANT Neuro
Wersja:
 
eegoTMmylab
Charakterystyka systemu:
 
· Wysoka częstotliwość oraz gęstość próbkowania
· Szybkość próbkowania do 16 kHz
· Do 256 kanałów EEG
· Unikalne cechy oprogramowania
· System dostępny w 4 wersjach
· Rejestracja od 32 do 256 kanałów EEG
· Zsynchronizowane wideo (opcja)
· Możliwość zastosowanie w połączeniu z TMS, MEG, fMRI
· Optymalna jakość sygnału poprzez aktywne ekranowanie
Zastosowanie:
 
· Badania ruchu
· Badanie sportowców
· Psychologia behawioralnej
· Badania zachowań konsumenta
· Badania rehabilitacyjnych
· Marketing Neuro
· Interface mózg-komputer (Brain-computer interface)
Dostępne warianty:
 
· eegoTMmylab 32
· eegoTMmylab 64
· eegoTMmylab 128
· eegoTMmylab 256

System  eegoTMmylab jest zasilany za pomocą baterii i dostępny w 4 wersjach (rejestracja do 256
kanałów). Kaskadowe 128- i 256-kanałowe wersje oferują użytkownikom unikalne korzyści. Gdy
zaistnieje taka potrzeba stacje EEG można podzielić na oddzielne systemy 64-kanałowych EEG do
badań grupowych lub indywidualnych systemów mobilnych do badań EEG w ruchu. Dzięki temu
eegoTMmylab oferuje użytkownikom szeroki zakres możliwości zastosowania.

W celu otrzymania pełnej oferty oraz innych szczegółów, prosimy o kontakt!
System SUDOSCAN pozwala na szybką diagnostykę neuropatii autonomicznych i
obwodowych. Zasada działania polega na pomiarze stężenia jonów chlorkowych
wydzielanych na skutek aktywności gruczołów potowych. Badanie jest bezbolesne,
szybkie i obiektywne.
SUDOSCAN rejestruje elektrochemiczne przewodnictwo skóry (ESC) rąk i stóp generowane
przy przyłożeniu niskiego napięcia. Zmniejszona ilość gruczołów potowych lub utrata ich
unerwienia powoduje zmniejszenie wartości ESC i wskazuje na obecność neuropatii.


W celu otrzymania pełnej oferty oraz innych szczegółów, prosimy o kontakt!
Producent:
 
Impeto Medical SAS
Wersja:
 
SUDOSCAN
Opis ogólny
i podstawowe funkcje:
 
• Aparat służy do wczesnej diagnostyki neuropatii autonomicznych i
peryferyjnych
• Mierzone jest stężenie jonów chlorkowych wydzielanych na skutek
aktywności gruczołów potowych. Aktywność wymuszona jest stymulacją
prądową.
• Natychmiastowe porównanie z danymi normatywnymi
• Pozwala na kontrolę skuteczności leczenia
• Obiektywne wyniki ilościowe
• Badanie jest niezwykle szybkie - trwa ok. 3 minuty
• Automatycznie generowane raporty
• Prosty w obsłudze ekran dotykowy
Zastosowanie:
 
Diagnostyka w obszarze: Diabetologii - neuropatie cukrzycowe, Onkologii-
polineuropatia wywołana chemioterapią, Neurologii, Rodzinna polineuropatia
amyloidowa, Choroba Fabry'ego, Parkinson