© POL EMS Agencja Przedstawicielstwo. Wszystkie prawa zastrzeżone
Nowa jakość w dystrybucji sprzętu medycznego

Podstawowym zakresem działalności firmy POL EMS jest dystrybucja i serwis medycznej aparatury
elektrodiagnostycznej wraz z akcesoriami. Sprzedawane przez nas urządzenia mają cechy unikatowe,
lecz przeznaczone są zarówno do rutynowej diagnostyki, jak i do zaawansowanych badań naukowych.

Naszymi dostawcami są wiodące firmy z branży medycznej, których produkty charakteryzują się
najwyższą jakością i stosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych.

POL EMS istnieje na rynku polskim od 1990 roku. Przez cały ten czas staramy się kłaść szczególny
nacisk na prawidłowy nadzór serwisowy sprzedanych urządzeń. Na życzenie piszemy też dodatkowe
programy i konstruujemy osprzęt wspomagający indywidualne potrzeby użytkowników.

Naszymi klientami są przodujące ośrodki medyczne w kraju - przede wszystkim kliniki akademickie,
instytuty naukowo-badawcze i szpitale specjalistyczne (kliniki neurologiczne, otolaryngologiczne,
neurochirurgiczne, okulistyczne, psychiatryczne i in.), lecz także kliniki prywatne i lekarze prowadzący
własne praktyki.

Zapraszamy do współpracy!