visorTM
© POL EMS Agencja Przedstawicielstwo. Wszystkie prawa zastrzeżone
Kompleksowe rozwiązanie do nawigacji rTMS, mapowania funkcjonalnego oraz EEG/EMG!
visor2™ to wiodące rozwiązanie pod względem precyzji i wiarygodności w nawigacji rTMS.
Stworzone z myślą o najwyższej jakości w badaniach oraz procedurach klinicznych. Wykorzystuje
dokładne algorytmy cyfryzacji, tworząc trójwymiarowy obraz przestrzeni czaszkowej o łatwej
nawigacji, umożliwiający namierzanie stymulacji oraz odwzorowywanie i analizę czynności mózgu.
Wizualizacja w czasie rzeczywistym położenia cewki i siły indukcji magnetycznej zapewnia
maksymalną dokładność.
Czym jest TMS i dlaczego neuronawigacja jest niezbędna?
TMS to nieinwazyjna metoda wykorzystywana do stymulacji małych obszarów mózgu. Podczas
procedury cewka umieszczana jest przy głowie pacjenta, a indukowane pole magnetyczne może
zmniejszać lub zwiększać pobudzenie neuronów. Neuronawigacja jest niezbędnym narzędziem
podczas każdej próby walidacji terapeutycznego zastosowania TMS oraz podczas prowadzenia
badań naukowych. Pozwala też na przeprowadzenie nieinwazyjnej procedury mapowania mowy.
Dzięki neuronawigacji możliwe jest uzyskanie precyzyjnej oraz powtarzalnej stymulacji TMS, a
pozycja i orientacja cewki TMS względem kory mogą być zapisywane i odtwarzane.


Producent:
 
eemagine Medical Imaging Solutions GmbH, ANT Neuro
Wersja:
 
visorTM
Charakterystyka systemu:
 
· Intuicyjna nawigacja podczas stymulacji
· Wiarygodne obrazowanie
· Odwzorowywanie funkcji motorycznych badaniem EMG w czasie rzeczywistym
· Mapowanie mowy
· Pewność nawigacji
· Niezawodna, precyzyjna technologia śledzenia optycznego
· Realistyczne obrazy 3D
· Łatwa obsługa
· Realistyczne trójwymiarowe modele głowy po kilku kliknięciach
· Samodzielne definiowanie celu stymulacji
· Eksport DICOM  zmapowanych funkcjonalnych punktów aktywnych w kolorze - możliwy dalszy
przegląd i przetwarzanie w systemach nawigacji chirurgicznej
· Automatyczne przetwarzanie zaimportowanych obrazów rezonansowych (w protokołach DICOM,
Analyze i Nifti) w celu wytworzenia realistycznych modeli skalpu i mózgu
· Możliwość zastosowania obrazów rezonansowych pacjenta lub wzorcowych
· Wizualizacja w czasie rzeczywistym wywołanego pola elektrycznego
· Weryfikacja prawidłowości położenia cewki
· Zapisywanie wszystkich parametrów stymulacji i badania EMG dla łatwego odtworzenia, przeglądu
i raportowania

W celu otrzymania pełnej oferty oraz innych szczegółów, prosimy o kontakt!
System SUDOSCAN pozwala na szybką diagnostykę neuropatii autonomicznych i
obwodowych. Zasada działania polega na pomiarze stężenia jonów chlorkowych
wydzielanych na skutek aktywności gruczołów potowych. Badanie jest bezbolesne,
szybkie i obiektywne.
SUDOSCAN rejestruje elektrochemiczne przewodnictwo skóry (ESC) rąk i stóp generowane
przy przyłożeniu niskiego napięcia. Zmniejszona ilość gruczołów potowych lub utrata ich
unerwienia powoduje zmniejszenie wartości ESC i wskazuje na obecność neuropatii.


W celu otrzymania pełnej oferty oraz innych szczegółów, prosimy o kontakt!
Producent:
 
Impeto Medical SAS
Wersja:
 
SUDOSCAN
Opis ogólny
i podstawowe funkcje:
 
• Aparat służy do wczesnej diagnostyki neuropatii autonomicznych i
peryferyjnych
• Mierzone jest stężenie jonów chlorkowych wydzielanych na skutek
aktywności gruczołów potowych. Aktywność wymuszona jest stymulacją
prądową.
• Natychmiastowe porównanie z danymi normatywnymi
• Pozwala na kontrolę skuteczności leczenia
• Obiektywne wyniki ilościowe
• Badanie jest niezwykle szybkie - trwa ok. 3 minuty
• Automatycznie generowane raporty
• Prosty w obsłudze ekran dotykowy
Zastosowanie:
 
Diagnostyka w obszarze: Diabetologii - neuropatie cukrzycowe, Onkologii-
polineuropatia wywołana chemioterapią, Neurologii, Rodzinna polineuropatia
amyloidowa, Choroba Fabry'ego, Parkinson