xensorTM
© POL EMS Agencja Przedstawicielstwo. Wszystkie prawa zastrzeżone
xensorTM pozwala na przestrzenne (3D) cyfrowe mapowanie elektrod w badaniach klinicznych i
kognitywnych. System wykrywa położenia elektrod, a następnie cyfrowo zapisuje, przechowuje i
wizualizuje ich lokalizację. Kolejność mapowania elektrod definiuje z góry użytkownik. Położenia
rejestrowane są po nałożeniu odpowiednich elektrod na głowę, przyłożenie wskaźnika do każdej z
nich i naciśnięcie przycisku. Mapowane cyfrowo są również markery (nosacz oraz punkty
przedmałżowinowe lewy i prawy). Dzięki temu położenia elektrod prezentowane są w układzie
odniesienia nosaczowo-usznym.
Lokalizator głowy monitoruje ruch pacjenta podczas badania i aktualizuje informacje o
umiejscowieniu elektrod. System informuje w czasie rzeczywistym o aktualnym położeniu
wskaźnika i wczytanych lokalizacjach elektrod, wyświetlając je na obrazie rezonansowym oraz na
komputerowym modelu powierzchni głowy.

Producent:
 
eemagine Medical Imaging Solutions GmbH, ANT Neuro
Wersja:
 
xensorTM
Charakterystyka systemu:
 
· Precyzyjny pomiar optyczny
· Precyzyjna lokalizacja (nawet w podczas ruchu)
· Lokalizacja w czasie rzeczywistym
· Indywidualny układ odniesienia
· Punkty charakterystyczne kształtu głowy dla najwyższej dokładności
· Obsługa wszystkich głównych formatów plików
· Śledzenie w czasie rzeczywistym położenia wskaźnika na obrazie rezonansowym
· Zapis zmapowanych położeń elektrod w plikach ASCII lub ASA
· Każda ze zmapowanych elektrod jest natychmiast oznaczana na widoku powierzchni głowy, a jej
położenie jest również widoczne na obrazie rezonansowym.
· Automatyczna rejestracja elektrod i cewek do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w celach
sprawozdawczych
· Dokładność i niezawodność: System informuje w czasie rzeczywistym o aktualnym położeniu
wskaźnika, wyświetlając je na obrazie rezonansowym i na komputerowym widoku powierzchni
głowy.
Przeznaczenie:
 
Cyfrowy lokalizator elektrod Xensor przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań badawczych.
W celu otrzymania pełnej oferty oraz innych szczegółów, prosimy o kontakt!
System SUDOSCAN pozwala na szybką diagnostykę neuropatii autonomicznych i
obwodowych. Zasada działania polega na pomiarze stężenia jonów chlorkowych
wydzielanych na skutek aktywności gruczołów potowych. Badanie jest bezbolesne,
szybkie i obiektywne.
SUDOSCAN rejestruje elektrochemiczne przewodnictwo skóry (ESC) rąk i stóp generowane
przy przyłożeniu niskiego napięcia. Zmniejszona ilość gruczołów potowych lub utrata ich
unerwienia powoduje zmniejszenie wartości ESC i wskazuje na obecność neuropatii.


W celu otrzymania pełnej oferty oraz innych szczegółów, prosimy o kontakt!
Producent:
 
Impeto Medical SAS
Wersja:
 
SUDOSCAN
Opis ogólny
i podstawowe funkcje:
 
• Aparat służy do wczesnej diagnostyki neuropatii autonomicznych i
peryferyjnych
• Mierzone jest stężenie jonów chlorkowych wydzielanych na skutek
aktywności gruczołów potowych. Aktywność wymuszona jest stymulacją
prądową.
• Natychmiastowe porównanie z danymi normatywnymi
• Pozwala na kontrolę skuteczności leczenia
• Obiektywne wyniki ilościowe
• Badanie jest niezwykle szybkie - trwa ok. 3 minuty
• Automatycznie generowane raporty
• Prosty w obsłudze ekran dotykowy
Zastosowanie:
 
Diagnostyka w obszarze: Diabetologii - neuropatie cukrzycowe, Onkologii-
polineuropatia wywołana chemioterapią, Neurologii, Rodzinna polineuropatia
amyloidowa, Choroba Fabry'ego, Parkinson